Department of Music

Faculty of Arts and Sciences                                Eastern Mediterranean University

 

 

 

Englishadmissioncourse of studyfacultyfacilitiesevent calendar


 

The talented EMU music students are posing with faculty members in front of Music building.

.

Members of the Music Department chorus with its director,        

Dr. Marc Heeg

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik Bölümü sunduğu esnek ve dengeli Lisans Programıyla, öğrencilere potansiyellerini tam anlamıyla geliştirme ve müzik alanında kariyer sahibi olma olanakları sağlamaktadır.  Konservatuvar tarzı bir programa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupadaki üniversitelerin Müzik bölümlerinden de özellikler eklenerek oluşturulan program çerçevesinde keman, viyola, viyolonsel, flüt, piyano, şan, gitar, kompozisyon, ve üçüncü yıldan itibaren de müzik tarihi ve teori ana sanat dallarında lisans verilmektedir.  Dünyanın dört bir yanından gelen öğretim elemanları uluslararası, çağdaş ve geniş açılı bir perspektiften müzik yapma konusunda öğrencileri yönlendirirler.  Öğrenciler yeni fikirlere açık olmaya, eleştirel düşünmeye, ve gerek solo, gerekse toplu müzik aktivitelerine katılmaya teşvik edilirler.  Bölümün verdiği konserler, gerek Üniversitenin, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kültürel yaşamına katkıda bulunan en önemli etkenlerden biridir.

 Bülümün üç ana hedefi vardır:

Eğitimde Bizi Farklı Kılan Unsur

DAܒnün sunduğu Müzik Lisans Programı öğrencilere bugün birer müzisyen olarak başarılı olabilmeleri için gerekecek temel bilgi ve becerileri kazandırır.  Tüm öğrenciler müzik tarihi, müzik teorisi, kulak eğitimi, klavye bilgisi ve koro alanlarında dersler alırlar.  Enstruman ana sanat dalındakı öğrencilere teke tek dersler yanında enstrumanlarına ait iki tane literatür ve bir tane pedagoji dersi verilir.  Kompozisyon ana sanat dalı öğrencileri orkestrasyon, konturpuan, ve çeşitli müzik teknolojisi dersleri alırlar.  İkinci yılın sonunda öğrencilere, danışmanları uygun gördüğü ve yeni dal için gereken düzeyde olduklarına kanaat getirildiği takdirde, ana sanat dallarını değiştirme olanağı verilir.  Üçüncü yıldan itibaren geçilebilen müzik tarihi ve müzik teorisi ana sanat dalları ise, bu alanlarda başarı gösteren öğrencilere ileride yüksek lisans yapabilecek bilgi ve beceriler kazandırılır. 

Kariyer Olanakları

Müzik Bölümü mezunları ilk ve orta dereceli okullarda müzik öğretmenliği, özel enstruman öğretmenliği, icracılık, sanat yönetmenliği, müzik eleştirmenliği ve yazarlığı, ve medya alanlarında çalışabilirler.  Bu opsiyonlara ek olarak birçok mezun ABD ve İngilterede yüksek lisans yapmaktadır.

 

 

Contact:

Department of Music
Office of the Chair, Asl
ı Giray
Tel: +90 (392) 630 2401; Fax: +90 (392) 365 1604
 

e-mail: asli.giray@emu.edu.tr                                         


Music Home       EMU Home        Contact Us       English